ระบบและขั้นตอน

เกี่ยวกับโปรแกรมสินค้าปลอดภาษี

 • 1 สามารถซื้อของในร้านทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขปลอดภาษี
 • 2 บุคคลที่สามารถซื้อของปลอดถาษีได้คือนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือผู้พำนักชั่วคราว
 • 3 จำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางในการซื้อของปลอดภาษี
  ทางร้านจะทำการติดใบบันทึกการซื้อให้ในหนังสือเดินทาง
  โปรดแสดงให้ศุลกากรดูเวลาเดินทางออกนอกประเทศ *หมายเหตุ
  กรุณาอย่าทำใบบันทึกหลุดหรือหาย
สินค้าทั่วไป
 • ตัวอย่าง:เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กระเป๋า รองเท้า ชิ้นส่วนเกี่ยวกับเวลา จิวเวอร์รี่ เสื้อผ้า ไหมพรม

 • การซื้อขายรวมแล้วมากกว่า 5,000 เยนไม่รวมภาษี คุณอาจจะต้องไม่รวมจำนวนเงินที่ใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภค

 • ถ้าการซื้อขายยอดรวมถึงล้านเยน เราจะดำเนินการถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางของคุณหรือหนังสือนุญาตอื่นๆ

จำนวนชิ้นเป้าหมาย
ยอดเงินเป้าหมาย
ข้อควรระวัง
เครื่องอุปโภคบริโภค
 • ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, อาหาร, เครื่องปรุง, สุรา, ยา, บุหรี่

 • การซื้อขายมากกว่า 5,000 เยนและน้อยกว่า 500.000 เยน รวมภาษีแล้ว คุณอาจจะไม่ต้องรวมกับจำนวนค่าใช้จ่ายกับสินค้าปกติทั่วไป

 • รายการสินค้าจะต้องได้รับการบรรจุเพื่อไม่สามารถใช้ในขณะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาอย่าแกะห่อจนกว่าคุณจะได้ออกจากประเทศ หากคุณใช้ในขณะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น คุณอาจถูกเก็บภาษีได้เมื่อคุณเดินทางออกจากประเทศ โปรดนำสินค้าออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วันนับจากเวลาที่ซื้อ

ยอดเงินเป้าหมาย
สินค้าทั่วไป

ตัวอย่าง:เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กระเป๋า รองเท้า ชิ้นส่วนเกี่ยวกับเวลา จิวเวอร์รี่ เสื้อผ้า ไหมพรม

เครื่องอุปโภคบริโภค

ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, อาหาร, เครื่องปรุง, สุรา, ยา, บุหรี่

ยอดเงินเป้าหมาย
สินค้าทั่วไป

การซื้อขายรวมแล้วมากกว่า 5,000 เยน

เครื่องอุปโภคบริโภค

การซื้อขายมากกว่า 5,000 เยนและน้อยกว่า 500.000 เยน รวมภาษีแล้ว คุณอาจจะไม่ต้องรวมกับจำนวนค่าใช้จ่ายกับสินค้าปกติทั่วไป

注意事項
สินค้าทั่วไป

ถ้าการซื้อขายยอดรวมถึงล้านเยน เราจะดำเนินการถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางของคุณหรือหนังสือนุญาตอื่นๆ

เครื่องอุปโภคบริโภค

รายการสินค้าจะต้องได้รับการบรรจุเพื่อไม่สามารถใช้ในขณะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาอย่าแกะห่อจนกว่าคุณจะได้ออกจากประเทศ หากคุณใช้ในขณะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น คุณอาจถูกเก็บภาษีได้เมื่อคุณเดินทางออกจากประเทศ โปรดนำสินค้าออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วันนับจากเวลาที่ซื้อ

ข้อควรระวังอื่นๆ
 1. คุณต้องนำสินค้าปลอดภาษีที่คุณซื้อออกจากประเทศ
 2. สินค้าที่ซื้อเพื่อเผยแพร่หรือขายต่อไม่รวมอยู่ในโปรแกรมสินค้าปลอดภาษี
 3. ขั้นตอนสินค้าปลอดภาษีจะได้รับการดำเนินการในร้านค้าที่ซื้อ คุณอาจไม่ต้องรวมรายการสินค้าที่ซื้อมาจากร้านค้าเข้าด้วยกันอีกครั้งเพื่อให้มีขั้นตอนปลอดภาษีดำเนินการ
 4. ขั้นตอนการปลอดภาษีจะได้รับการดำเนินการในวันที่ซื้อ คุณอาจจะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนปลอดภาษีในวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันที่คุณซื้อรายการสินค้า

ขั้นตอนปลอดภาษี

1

คุณต้องการที่จะซื้อสินค้าปลอดภาษีหรือไม่?

ข้อควรระวัง:
อาจจะมีบางกรณีซึ่งในขั้นตอนการปลอดภาษีใช้เวลา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับร้านค้าปลอดภาษีของแต่ละบุคคล"

2

คุณต้องการให้สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อปลอดภาษีหรือไม่?

ข้อควรระวัง:
สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ถ้าคุณต้องการให้เป็นสินค้าปลอดภาษี คุณต้องไม่ใช้สินค้าเหล่านั้นในประเทศญี่ปุ่น

NO

กรุณาระบุรายการสินค้าของคุณให้เป็นสินค้าปลอดภาษี

YES
3

โปรดแสดงหนังสือเดินทางหรือหลักฐานแสดงตัวตนอื่นๆ

หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตเข้าเมือง ใบอนุญาตเข้าเมืองฉุกเฉิน หรือ ใบอนุญาตลงจอด

NO

โปรดนำหนังสือเดินทางหรือหนังสืออื่นมาที่ร้านค้าอีกครั้ง

YES
4

คุณแสดงคุณภาพสินค้าปลอดภาษี ดังนั้นเราจะไม่แสดงกระบวนการ

ข้อควรระวัง:
ซื้อของเกิน 1,000,000 เยน จำเป็นต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตที่จำเป็นของคุณ

5

กรุณารอสักครู่ขณะที่เราเตรียมหลักฐานการซื้อและผู้ซื้อ

6

โปรดยืนยันเนื้อหาที่เขียนด้านล่างและลงนามในสัญญา

 • ผมสัญญาว่าผมจะส่งออกสินค้าเหล่านี้ และผมจะไม่ทิ้งพวกเขาในญี่ปุ่น
 • ฉันสัญญาว่าฉันจะส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคภายใน 30 วันของการซื้อ
7

หลักฐานของการซื้อถูกแนบมากับพาสปอร์ตของคุณ

8

ไม่ลบหรือสูญเสียหลักฐานการซื้อ กรุณาแสดงให้ศุลกากรในเวลาที่เดินทางออกจากประเทศ

สินค้าอุปโภคบริโภคต้องบรรจุเพื่อให้ไม่สามารถใช้ในขณะที่ในญี่ปุ่น กรุณาอย่าแกะจนกว่าคุณจะออกจากประเทศ ถ้าคุณใช้ในขณะที่อยู่ในประเทศ คุณอาจจะต้องถูกหักภาษี เมื่อเดินทางออกจากประเทศ

บุคคลที่ไม่อาจซื้อสินค้าปลอดภาษี
 • บุคคลที่ไม่ได้มีแสตมป์ที่สามารถยืนยันวันที่พวกเขาเข้ามาในประเทศ
 • บุคคลที่ใช้เวลา 6 เดือนหรือมากกว่าในประเทศตั้งแต่เข้ามา
 • บุคคลที่เป็นลูกจ้างที่ญี่ปุ่น
 • บุคคลที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายเขตปลอดภาษี